Nieuwsartikel

Tot 40% van leerlingen dreigt te zakken voor eindexamen

Tot 40% van de leerlingen dreigt te zakken voor eindexamen

Het voortgezet onderwijs leidt enorm onder de coronacrisis, hierdoor zijn scholen bang dat 30% tot 40% van de leerlingen het eindexamen niet zal halen. In 2019 was het landelijk gemiddelde nog 8%. Het is nog onzeker of de examens onder de huidige omstandigheden kunnen doorgaan. Deze onzekerheid geeft scholen de reden om na te denken over suggesties als verlengen van het schooljaar of verlaging van de slagingsdrempel.

De leerlingen hebben duidelijkheid nodig. Al in mei starten er bijna 200.000 leerlingen met de examens, dus de nood is hoog. Voor nu wil onderwijsminister Arie Slob vasthouden aan de regulieren examens, maar hij sluit aanpassingen niet uit. Hij wil uiterlijk 15 februari de knoop doorhakken.

Minder onderwijs

Ondanks dat examenklassen afgelopen maanden naar school mochten komen, hebben veel leerlingen minder onderwijs gehad. Dit komt door het onregelmatig sluiten van scholen vanwege coronabesmettingen of door de kleine capaciteit en slechte ventilatie van de scholen.

Vooral om de havisten maakt men zich zorgen. Op basis van de toetsen die leerlingen tot nu toe hebben gemaakt, wordt verwacht dat gemiddeld 72%  van de havisten voor het examen slaagt. Echter schuilen er groten verschillen achter dit gemiddelde: sommige scholen verwachten een slagingspercentage van 85%, anderen houden maar rekening met 56%. Het geschatte slagingspercentage van vwo en vmbo verschilt ook veel per school. Het vwo schommelt tussen 70% en 97% en het vmbo tussen 83% en 91%.

De oplossingen

Over de oplossing voor dit probleem is er veel verdeeldheid, zeker aangezien er maar een handje vol oplossingen momenteel zijn:

  • De normering verlagen zodat meer leerlingen slagen, echter heeft dit het risico dat zij een ‘coronadiploma’ ontvangen.
  • De centrale examens schappen, dan krijgen de leerlingen een diploma op basis van zelfgemaakte schoolexamens.
  • De examens laten doorgaan, met het risico dat veel leerlingen blijven zitten
  • Het schooljaar verlengen, zodat alle leerlingen meer tijd krijgen

 

Deze opties creëren een ‘duivels dilemma’, zodra een grote groep leerlingen een jaar over moet doen zal dit leiden tot een tekort aan ruimte en docenten. De leerlingen over laten gaan en zeggen dat achterstanden er niet toe doen wegens de crisis is ook geen oplossing, want als het niveau van de leerlingen achteruitgaat hebben zij daar de rest van hun leven last van. Ook pleiten veel voor flexibiliteit van de examens, als de examens verschuiven richting de zomer zorgt dit voor meer voorbereidingstijd.

Bron:

 

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster