Nieuwsartikel

PERSBERICHT — KlasseStudent over gratis digitale huiswerkklas: “Publiek belang gaat nu voor”

PERSBERICHT

 

27 maart 2020

 

KlasseStudent biedt middelbare scholieren kosteloos online huiswerkbegeleiding aan naar aanleiding van sluiting scholen door coronavirus

 

KlasseStudent zet zich reeds 10 jaar in om gelijke kansen te creëren voor leerlingen van Nederlandse middelbare scholen en om de werkdruk van docenten te verlagen. Nu de scholen naar aanleiding van het coronavirus gesloten zijn en onderwijs op afstand dient te worden gegeven, gebruikt KlasseStudent haar platform en team van gepassioneerde KlasseStudenten om alle leerlingen in Nederland kosteloos toegang te geven tot een digitale huiswerkklas.

Directeur Milou van Grunsven van KlasseStudent: ‘Uiteraard zijn dit voor ons bedrijf ook moeilijke tijden, maar voor ons gaat publiekelijk belang voor! Sinds de sluiting van de scholen op 16 maart hebben we hard gewerkt om de digitale huiswerkklas te realiseren. Op woensdag 18 maart konden leerlingen voor het eerst via onze website terecht bij de vele KlasseStudenten die hebben aangegeven zich gratis voor de Nederlandse leerlingen te willen inzetten. Sindsdien zijn al honderden leerlingen via videoverbinding geholpen bij het maken van hun huiswerk.”

 

Voor wie is de huiswerkbegeleiding?

De huiswerkbegeleiding is voor elke middelbare schoolleerling in Nederland gratis toegankelijk, zowel voor onderbouw- als bovenbouwleerlingen. Iedere schooldag zijn er tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de middag docenten online in de virtuele huiswerkklas om de vragen van leerlingen via videoverbinding te beantwoorden. Deze vragen kunnen leerlingen van tevoren indienen, zodat degene die de huiswerkbegeleiding geeft de vragen kan voorbereiden om de leerling nog beter te helpen. De leerling kan via de KlasseStudent website voor ieder gewenst vak vragen indienen.

 

Wie geeft de huiswerkbegeleiding?

De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door de werknemers van KlasseStudent, KlasseStudenten genoemd. Deze KlasseStudenten zijn veelal universitaire studenten die het leuk vinden om voor de klas te staan. Elke KlasseStudent heeft een basistraining gehad in didactische vaardigheden en heeft ervaring in lesgeven op scholen. Een gedeelte van de KlasseStudenten is bezig met het behalen van hun onderwijsbevoegdheid. Wij selecteren de KlasseStudenten op basis van expertise in een vakgebied. Normaal gesproken helpen de KlasseStudenten op basis- en middelbare scholen met opvang bij lesuitval, leiden ze een huiswerkklas of vallen ze in voor zieke docenten.

 

Waarom doet KlasseStudent dit gratis?

KlasseStudent streeft ernaar om iedereen in Nederland goed onderwijs te laten krijgen. Kansengelijkheid voor leerlingen is daarbij van cruciaal belang. Juist in deze tijden van gesloten scholen staat deze kansengelijkheid onder druk. Niet elke ouder kan immers zijn kind onderwijzen, of extra ondersteuning voor zijn/haar kind kopen. Vandaar dat KlasseStudent juist nu de huiswerkbegeleiding openstelt voor iedereen, zodat elke leerling zo goed mogelijk geholpen wordt en geen achterstand oploopt door deze lastige situatie.  KlasseStudent stelt alles in het werk om een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs, leerlingen en docenten. 

 

 

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster