Nieuwsartikel

Onderwijsvernieuwing: een praktijkgericht programma op het VMBO

Vandaag zetten we het VMBO in de schijnwerpers. Al een aantal jaar bestaat het VMBO uit verschillende leerroutes, waaronder Basis, Kader, Gemengde leerweg en Theoretische leerweg. Momenteel ondergaan de laatste twee een onderwijsvernieuwing waarin een praktijkgericht programma wordt aangeboden. Er doen zo’n 150 scholen mee met de pilot.

Het idee is dat leerlingen in de bovenbouw over een vakkenpakket beschikken waarin ze praktische kennis en ervaring opdoen binnen verschillende werkvelden, daar waar het programma eerder voornamelijk theoretisch van aard was. Bedrijven van buiten de school verzorgen realistische opdrachten voor de leerlingen waardoor er wordt geoefend met samenwerken, onderzoek doen en verantwoordelijkheid nemen. Bijkomend voordeel is dat leerlingen zich zo kunnen oriënteren binnen verschillende beroepen en opleidingen. Loopbaanbegeleiding neemt als vak een belangrijke rol in binnen de nieuwe richting.

De richtingen waarbinnen georiënteerd kan worden zijn divers. Van technische vakken tot horeca tot groen. Jongeren lijken zeer positief te reageren op de pilot. De maatschappij vraagt steeds meer om zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. Aan al deze vaardigheden wordt op realistische wijze aandacht besteed waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op een vervolgopleiding en hierin ook bewustere keuzes kunnen maken. Leerlingen geven aan behoefte te hebben aan kennis over hoe ze een eigen bedrijf oprichten. Het praktijkgerichte programma voorziet in die behoefte.

Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen scholen het nieuwe programma aanbieden als erkend examenvak in de gemengde en theoretische leerweg. Eerder zou sprake zijn van een samenvoeging van beide leerwegen, maar dit blijft vooralsnog uit. Wanneer de meerwaarde van het nieuwe programma in de praktijk is bewezen, wordt opnieuw gekeken naar het eventueel samenvoegen van de beide routes.

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster