Nieuwsartikel

Mirjam Luijten: “Wat mij leuk lijkt, is als KlasseStudent hofleverancier kan worden van nieuwe, goede docenten.”

Het Lyceum Ypenburg is in 2001 gestart in twee noodlokalen met 40 leerlingen. Inmiddels zijn dat er 1320. Mirjam Luijten, conrector financiën en beheer, vertelt bevlogen over haar school. “We zijn een school met leerlingen tussen de 12 en 19 jaar. Wat bijzonder is, is de jonge lerarenpopulatie. We hebben mede daardoor veel dynamiek in de school en werken met mensen die graag wat willen maken van het onderwijs.” De tweekoppige directie bestaat uit Flint van de Gronden (rector) en Mirjam zelf. “We hebben een heel transparant, open gebouw en we besteden veel zorg en aandacht om die goede uitstraling te behouden.”

Ongeveer drie jaar geleden kwam Lyceum Ypenburg in contact met KlasseStudent. De wens naar een school waar geen lessen meer zouden uitvallen was groot, dus ging er een aantal KlasseStudenten aan de slag voor de klas. “We ondervonden echter dat het voor studenten niet altijd makkelijk was onze leerlingen heel doeltreffend aan het werk te zetten,” vertelt Mirjam. Met deze ervaring werd besloten de studenten in te zetten als surveillance tijdens examens en toetsweken. Dit bleek een goede match. “Op deze manier kunnen docenten tijdens de toetsweken de al gemaakte toetsen nakijken. Dat wordt als zeer prettig ervaren.”

Naast het surveilleren worden studenten ingezet bij de BLY-lessen. BLY staat voor Bijspijker Lyceum Ypenburg. “In verband met leerachterstanden n.a.v. corona hebben wij besloten dat het eerste uur van elke dag geen lessen ingepland staan, behalve een BLY-les. Leerlingen kunnen zich daarvoor inschrijven. We zetten naast onze vaste docenten ook studenten in die een BLY-les verzorgen aan een beperkt aantal leerlingen.”

Mirjam hecht veel waarde aan een goede begeleiding van de KlasseStudenten binnen school en hiervoor zijn twee collega’s verantwoordelijk. Er wordt regelmatig geëvalueerd onderling, maar ook met de KlasseStudenten zelf en met twee managers van KlasseStudent. Dit levert belangrijke informatie op. “We ontdekten dat het surveilleren bij enkele klassen niet altijd even soepel verliep vanwege het arbeidsintensieve karakter. We zijn gaan kijken waar de studenten het beste tot hun recht kwamen. Dat hebben we nu duidelijk.”

Op de vraag of Mirjam nog tips heeft voor KlasseStudent begint ze vol enthousiasme over het onderwijs te praten en hoe je daarin veel van jezelf kwijt kunt. “Wat mij leuk lijkt, is als KlasseStudent hofleverancier kan worden van nieuwe, goede docenten. Jullie vissen uit een vijver met potentiële kandidaten. Ik denk dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de landingsbaan in het onderwijs kwalitatief goed is. Dat is onze gezamenlijke taak, als partner van KlasseStudent en van KlasseStudent als organisatie: aandacht besteden aan een goed vangnet en de juiste begeleiding.”

Dan komt Flint van de Gronden nietsvermoedend ons interview binnenwandelen en wordt hij door Mirjam overvallen met de vraag of hij nog een tip heeft voor KlasseStudent. Hij valt even stil, maar dan volgt zijn antwoord. “Het is goed om af en toe met een groepje KlasseStudenten een rondje door een school te lopen. Door docenten en leerlingen aan het werk te zien krijg je een beeld van de sfeer in school. Ze zijn jarenlang leerling geweest en staan nu aan de andere kant van de streep. Het is belangrijk dat te voelen.” Met deze woorden besluiten we ons gesprek.

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster