Nieuwsartikel

Ellen Schmidlin-Maagdenberg: ” De KlasseStudenten zijn er eigenlijk altijd. Het is een constante factor.”

Afgelopen week sprak ik met Ellen Schmidlin-Maagdenberg. Ze werkt met plezier op het Twents Carmel College in Losser als roostermaker en HR-medewerker. De locatie in Losser is kortgeleden verbouwd en heeft inmiddels alle (digitale) voorzieningen die een school zich kan wensen.
“De school heeft nu zo’n 550 leerlingen. We zijn niet heel kleinschalig, maar wel zo kleinschalig dat docenten elkaar kennen en de leerlingen bij iedereen vrij goed in beeld zijn. Wij communiceren meer mondeling dan digitaal.” Voor het team is dit een fijne manier van werken.
“Wij bieden onderwijs aan klas 1 tot en met 4. Klas 1 en 2 is voor VMBO en HAVO, klas 3 en 4 alleen VMBO. Overige niveaus stromen door naar onze andere locaties.”

Naast haar werkzaamheden als roostermaker en HRM is Ellen de contactpersoon voor KlasseStudent. “We kregen twee jaar geleden een nieuwe adjunct-directeur, Luciën de Bruin. Hij heeft in Rotterdam gewerkt en hij kende KlasseStudent van zijn tijd daar. We hadden tijdens corona behoefte aan ondersteuning en opvang en vervangers waren er bijna niet. Via Luciën kwamen we bij KlasseStudent uit. “

Inmiddels werkt de locatie Losser al twee jaar met KlasseStudenten, waarvan een aantal vaste mensen op vaste dagen. “Ik heb met name contact met Laura (kwaliteitsmanager) en wanneer we een uitbreiding nodig hebben of een andere vraag wordt er altijd direct gekeken wat mogelijk is. We hebben momenteel een paar toppers in dienst, maar we hebben ook wel eens KlasseStudenten gehad die niet pasten bij onze doelgroep. Ik gaf dit aan en er werd meteen actie ondernomen.”

Wat betreft de samenwerking tussen KlasseStudenten en docenten vindt Ellen dat er van de kant van de school nog wel enige verbetering mag komen. “Docenten weten dat er KlasseStudenten zijn en we geven aan dat deze, naast het overnemen van lessen, ook kunnen worden ingezet voor het nakijken van proefwerken of het helpen met lesvoorbereidingen. Docenten zouden daar nog meer gebruik van kunnen maken.”

Met name in het begin was het voor de medewerkers van de school niet altijd duidelijk wat een KlasseStudent nu precies kan: het zijn geen docenten. “Wat heel helpend was, is dat Laura een presentatie heeft gegeven over KlasseStudent. Dat zou iets zijn wat je misschien standaard kunt doen”, geeft Ellen als tip. “Dat geeft net iets meer informatie aan het docententeam, zodat zij weten wat ze wel en niet kunnen vragen van een KlasseStudent.”

De KlasseStudenten zelf noemt Ellen hulpvaardig. Ze zijn proactief en vragen welke taken ze kunnen doen.” De KlasseStudenten zijn er eigenlijk altijd. Het is een constante factor.”

Ellen eindigt het gesprek met een anekdote waar ze zelf erg om moet lachen. “We hebben een KlasseStudent in dienst die een aantal vaste lessen over ging nemen. Ze stond niet meer in het rooster als KLS, onze afkorting voor KlasseStudent, maar als docent. Zo gauw leerlingen KLS in het rooster zien staan, gaan ze al bedenken hoe ze deze student kunnen uitproberen. De docentenafkorting bij de voormalig KLS bracht de leerlingen behoorlijk in verwarring en ze keken ineens met andere ogen naar dezelfde persoon.”

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster