Nieuwsartikel

Dyslexie in het onderwijs

Acht procent van de kinderen tussen 7 en 12 jaar heeft dyslexie1. Volgens hetzelfde onderzoek van het CBS komt het ook meer voor bij jongens dan bij meisjes en hebben kinderen met een niet-Westerse achtergrond vaak minder dyslexie. Maar wat is dyslexie nou precies? En wat kan je er aan doen?

Mensen met dyslexie hebben moeilijkheden met het herkennen en spellen van taal op een correcte en vloeiende manier2. Het wordt deels veroorzaakt door aanleg en deels door de setting waarin iemand opgroeit.2 Dyslexie komt vooral naar voren bij kinderen wanneer ze naar school gaan, omdat ze vaak dan op een actieve manier met lezen en schrijven aan de slag gaan. Het is lastig om onderscheid te maken tussen dyslexie en het niet hebben gekregen van voldoende goed onderwijs. Daarom wordt er bij het vaststellen van dyslexie altijd gekeken naar of de problemen met lezen en schrijven niet komen door slecht onderwijs.3 In december van afgelopen jaar werd er nog bekend dat bijna een kwart van de 15-jarige leerlingen zo slecht leest dat ze een mail van de overheid niet kunnen begrijpen4. Er wordt verondersteld dat dit wordt veroorzaakt door afnemend niveau van het onderwijs gericht op begrijpend lezen.

Een dyslectisch kind heeft baat bij hulp waardoor het niveau van lezen en schrijven wordt verhoogd. Voor ieder kind is de manier waarop dit doel bereikt kan worden anders; daarom wordt er voor ieder kind gekeken hoe de beste hulp aangeboden kan worden3. Belangrijk is wel om te onthouden dat met oefening en doorzettingsvermogen heel veel mensen met dyslexie de last die ze ervaren kunnen verminderen!

 

Bronnen:

  • 1: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/40/lichte-toename-kinderen-met-dyslexie, geraadpleegd op 22-01-2020;
  • 2: https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112842, geraadpleegd op 22-01-2020;
  • 3: https://www.nkd.nl/app/uploads/2017/10/protocol_dyslexie__diagnostiek_en_behandeling_2.0def.pdf, geraadpleegd op 22-01-2020;
  • 4: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/03/onze-pubers-zijn-weer-slechter-gaan-lezen-a3982586, geraadpleegd op 22-01-2020;

 

 

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster