Nieuwsartikel

Annemijn van Beers: “Het bieden van maatwerk is een stukje verdieping dat mij aanspreekt.”

Door: Louise Boë 

 

De chique benaming voor haar functie is “head of Amsterdam & Utrecht”. In de praktijk betekent dit dat Annemijn regiomanager is voor Amsterdam en gedeeltelijk voor Utrecht. Zo probeert ze haar dagen over de twee steden te verdelen.

“In Amsterdam werk ik samen met Wytse, hij is de operationeel manager. Ik ben vooral bezig met contact onderhouden met scholen waar KlasseStudent al werkzaam is en het werven van nieuwe scholen. Ik bespreek met hen wat KlasseStudent binnen de school kan betekenen. Zo puzzel ik samen met schoolleiding, rector en intern begeleider hoe we per school het onderwijs kunnen ondersteunen, verbeteren en de werkdruk kunnen verlagen.”

Annemijn krijgt de ruimte om deze vraagstukken op een eigen, creatieve wijze aan te pakken. Ze onderzoekt of scholen geholpen zijn met de inzet van de uitvalvrijeschool, maar werkt ook samen met scholen aan projecten zoals de groeiacademie in Laren.

“De groeiacademie is een traject voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 die worden ondersteund in rekenen, taal en studievaardigheden. Het is er voor kinderen die de coronatijd als pittig hebben ervaren en moeite hadden met leren op afstand en thuisonderwijs. Het doel is om ze binnen korte tijd een duwtje in de juiste richting te geven. De groeiacademie is een samenwerking met een derde partij. Deze partij levert de invulling van het programma en ik puzzel met de intern begeleider van de school hoe KlasseStudent hierbij ingezet kan worden.”

Vooral het laatste geeft Annemijn veel uitdaging en plezier. Ze kijkt graag samen met anderen door een pedagogische bril om er zo voor te zorgen dat kinderen op de juiste manier dat duwtje krijgen. De vraag “hoe kunnen we maatwerk bieden?” is hierbij leidend. Dat juist dat deel van haar werk haar aanspreekt is niet zo verrassend, aangezien Annemijn pedagogische wetenschappen heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

“In de studie houd je je voornamelijk bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren in iedere context, waaronder binnen het gezin en het onderwijs. Ik ben hierin altijd al geïnteresseerd geweest en het was me nog onduidelijk vanuit welke positie ik hierin iets kon betekenen. Vanuit mijn huidige rol als manager is het een soort snoepwinkel voor mij. Ik kom op veel plekken in het onderwijs en spreek mensen met verschillende functies. Het geeft me de mogelijkheid om rond te kijken en mijn manager skills in pedagogische setting te verbeteren.”

Annemijn omschrijft haar werk als een soort eigen onderneming binnen een grotere organisatie. Ze denkt onder andere na over hoe ze de kwaliteit gaat waarborgen, hoe ze 200 studenten aanstuurt en hoe ze in goed contact blijft met de managers. Ze vindt het leuk dat er naast het inzetten van KlasseStudenten als invalkrachten ook andere doelen zijn te halen, zoals de inzet op ISK’s in andere regio’s .
“Je gaat op zoek naar studenten met een pedagogische achtergrond die past bij deze vorm van onderwijs. Het bieden van maatwerk is een stukje verdieping dat mij aanspreekt. Ook probeer ik mijn studieachtergrond in te zetten, bijvoorbeeld door na te denken over trainingen in traumasensitief lesgeven samen met een extern adviseur.”

Het werk omschrijft ze als dynamisch met veel vrijheid. Die dynamiek is aan de ene kant fijn, maar heeft ook een keerzijde. “Je werktijden zijn geen dag hetzelfde. Je moet je er dus op instellen dat je niet elke dag op dezelfde tijd je laptop kunt dichtklappen. Het vraagt flexibiliteit van je. Je fluctueert mee met wat er binnen de scholen gebeurt, maar dat is juist ook de uitdaging.”

Het directe contact met KlasseStudenten vindt Annemijn belangrijk, ook al is dit in principe meer de taak van de operationeel manager. Ze wil graag weten dat mensen op de juiste plek worden ingezet. “Afgelopen week was ik bij het ROC Zuidoost op het Weekend College. Er start daar een groep die ondersteuning krijgt in de Nederlandse taal. Ik wil dan zeker weten dat er een KlasseStudent staat die gemotiveerd is om op zaterdag te werken om een bijdrage te leveren aan deze  belangrijke hulpdienst van ROC Zuidoost. Door hiervan zelf op de hoogte te zijn, kan ik de kwaliteit waarborgen.”

Tot slot vraag ik Annemijn of er iets is waar ze trots op is. Ze vertelt me dat ze een mail kreeg van een kleine school in Amsterdam Oost over dat ze zo tevreden zijn met KlasseStudent en dat de leerlingen zienderogen vooruitgaan. “Ik heb dat vanuit KlasseStudent mogen opzetten. Dat is wel iets waar ik trots op kan zijn. Ik besef op die momenten dat ik mijn rol als manager beter vervul dan ik van tevoren had gedacht.”

 

Hallo 👋, waar kunnen we u mee helpen?

NB: WhatsApp chat opent in een nieuw venster