Wat is KlasseStudent

KlasseStudent is een landelijke organisatie die universitaire studenten inzet in het middelbaar onderwijs.

Oplossingen

Bij alle oplossingen die KlasseStudent levert staan de ondersteuning van het onderwijs en de leerlingen centraal.

Het Team

Het team van KlasseStudent is jong en dynamisch en bestaat uit ambitieuze studenten uit heel Nederland.

Inloggen

Bent u al klant? Dan kunt u gebruik maken van ons interne systeem. Log hier in voor o.a. het rooster.

Oplossingen

Leerkrachten Ontlasten

In het onderwijs is het percentage werknemers met burn-outklachten het hoogst van alle beroepstakken in Nederland. Het is daarom belangrijk om de last van docenten te verlagen als zij deze klachten ervaren. KlasseStudent ondersteunt scholen door bepaalde taken van de docent over te nemen of de docent te ondersteunen tijdens de lessen. Dit kan in meerdere vormen:

 • Nakijken toetsen / huiswerk
 • Persoonlijk Assistent Leerkracht (PAL)
 • Helpen met huiswerkbegeleiding
 • Surveilleren
 • Leerkrachten Ontlasten

 • Opvangen van niveauverschillen

Niveauverschillen opvangen

De verhouding leerling / leerkracht is in 2016 17 leerlingen per leerkracht in het primair onderwijs en 16 leerlingen per leerkracht in het voortgezet onderwijs (DUO / OCW 2016). Daarbij komt dat een deel van de docenten thuis zit vanwege bijvoorbeeld burn-outklachten. Dit betekent dat er veel leerlingen in één klas zitten. Als docent is het soms lastig om elke leerling de aandacht en begeleiding te geven die het verdient. Hierdoor moet de docent af en toe meer aandacht geven aan de zwakkere leerlingen, waardoor de sterkere leerlingen minder worden uitgedaagd en vice versa. KlasseStudent helpt scholen met het opvangen van niveauverschillen in de klas op twee manieren, namelijk het ondersteunen en bijspijkeren van zwakkere leerlingen én het bieden van uitdaging, verdieping en verbreding aan sterkere leerlingen. Dit kan in meerdere vormen:

 • Huiswerkbegeleiding
 • Eén-op-één bijlessen
 • Verdiepingslessen (in praktijk brengen van lesstof)
 • Verbredingslessen (vakken van de universiteit)

Minder dan 0,6 FTE inzetbare krachten

Het is scholen verplicht personeel voor minimaal 0,5 FTE in te zetten. Dus als een school een leerkracht of ander personeel nodig heeft, moeten zij hier teveel uren voor uitbetalen. KlasseStudent biedt de oplossing door personeel ook voor 0 FTE in te kunnen zetten. Dit geldt voor alle mogelijke werkzaamheden waar wij scholen bij kunnen helpen.

 • Tijdelijk personeel

Tijdelijke opvang bij (langdurige) uitval leerkrachten of ander personeel

Stel, een leerkracht wordt zwanger of ernstig ziek waardoor hij/zij een tijd lang uit de running is. Voor de school is soms lastig om direct een invaller te vinden, gezien docenten uit de vakgroep vaak al genoeg op hun bordje hebben en leerkrachten voor sommige vakgebieden moeilijk te vinden zijn. KlasseStudent biedt een oplossing door het inzetten van een student die de desbetreffende lesstof goed beheerst en ervaring heeft met het spreken voor groepen. Zo wordt de klas tijdelijk opgevangen en kan de docent de lessen gewoon weer oppakken wanneer hij/zij is hersteld. Dit kan bijvoorbeeld bij:

 • Tijdelijke docenten
 • Conciërge diensten
 • Administratieve functies
 • Etc.

Opvang van tussen- en uitvaluren

Soms ontkomt een school niet aan tussenuren voor de leerlingen. Een docent kan ziek zijn, of het rooster kon op geen andere manier gemaakt worden dan met tussenuren. Deze uren zijn vaak onbenut en leerlingen kunnen een tijdje hun eigen gang gaan. Om deze tijd toch nuttig te besteden, kunnen leerlingen worden opgevangen in lokalen waar zij onder begeleiding van studenten van KlasseStudent hun huiswerk kunnen maken óf kan de student de uitgevallen les opvangen en alsnog de lesstof uitleggen. Zo kunnen de leerlingen alsnog aan de slag met hun schoolwerk, hoeft de school geen vervangende les te regelen voor een les die is uitgevallen en hoeven de leerlingen minder huiswerk te maken als ze thuis zijn.

 • Huiswerkbegeleiding
 • Docent
 • Verdiepings- en verbredingslessen

Wat anderen over ons zeggen

KlasseStudent levert niet alleen, maar denkt ook mee. Het is een compleet pakket!

Astrid Bolte
Astrid BolteProjectleider WeekendCollege Amsterdam ZuidoostWeekend College

Op onze school kun je naast de reguliere lessen ook steunles volgen; een extra uur les in dat vak waar je moeite mee hebt. Deze steunlessen worden vaak verzorgd door studenten van KlasseStudent. Onze leerlingen zijn daar altijd erg te spreken over. De steunlesdocent is erg enthousiast en heeft goede kennis van het vak. De steunles wordt in kleine groepjes gegeven en er is dus veel persoonlijke aandacht. De leerlingen gaan door de studenten van Klassestudent veel beter voorbereid hun (school)examens in!

Mevr. C. van der Zanden
Mevr. C. van der ZandenConrector Luzac College te Rotterdam

Donderdagavond om 21.00 uur belden we Klassenstudent of ze vrijdag een surveillant konden regelen. Een uurtje later was het geregeld. Klassenstudent is uitstekend bereikbaar. Ze hebben een netwerk met goede mensen, die snel inzetbaar zijn.

Bonaventuracollege Leiden
Bonaventuracollege Leiden

Wie gingen u voor?

 

Wij gaan het onderwijs op uw school verbeteren!